LAATU JA YMPÄRISTÖ

laatu_ja_ymparisto.jpg

Olemme päättäneet, että kuljetuspalvelujemme tulee olla korkeatasoisia. Sellaisia, että meidät tunnetaan luotettavana, ympäristöystävällisenä ja laadukkaita kuljetuspalveluja tuottavana yrityksenä.

Siksi olemme määrittäneet toiminnallemme seuraavat tavoitteet:

1. Sopeutamme toimintojamme vastaamaan asiakkaittemme tarpeita.

2. Huollamme ja uusimme kalustoamme ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

3. Kuljetettavaksi ottamamme tavaran laatu ei heikkene eikä sen määrä vähene kuljetuksen aikana.

4. Kuljettamamme tavarat noudetaan asiakkaalta ja luovutetaan vastaanottajalle sovittuna aikana.

5. Suorittamiemme kuljetusten osalta noudatamme voimassaolevia määräyksiä ja annettuja ohjeita myös ympäristönsuojelua silmällä pitäen niin koti- kuin ulkomaanliikenteessä.

6. Kuljetuskalustomme huolletaan siten, että se on aina:
- teknisesti hyvässä ja
- ulkoisesti siistissä kunnossa

7. Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia säännöllisesti. Nämä tavoitteet saavutamme jatkuvalla palvelujemme kehittämisellä, laadun valvonnalla ja henkilöstön koulutuksella, sekä käyttämällä kuhunkin kuljetukseen soveltuvaa, vähäpäästöistä kuljetuskalustoa. Henkilöstömme on ammattitaitoista, luotettavaa ja hyvin työnsä osaavaa. Ammattitaitoon kuuluviksi luemme myös kestävän kehityksen periaatteiden soveltamisen jokapäiväisissä toimissa sekä ennakoivan ajotavan tärkeyden mieltämisen. Tavoitteenamme on liittää ympäristöajattelu yhä kiinteämmin kaikkiin toimintoihimme pystyäksemme vastaamaan asiakkaittemme ja lainsäädännön vaatimuksiin.